Ett Aktivt Föräldraskap

 

Aktivt Föräldraskap är det första samspelsprogrammet som introducerades i Sverige 1997. Idag finns det i 80 tal kommuner och tusentals föräldrar har blivit utbildade. Kurserna riktar sig till föräldrar och vuxna som lever eller jobbar med barn i olika åldersgrupper. Jag är gruppledare i två av de programmen som Aktivt Föräldraskap erbjuder: Aktivt Föräldraskap - småbarn samt Aktivt Föräldraskap - förskolebarn och skolbarn. 

Fokuset i dessa kurser ligger i det respektfulla förhållningssättet till barnen. Jag delar Aktivt Föräldraskaps tro på barnens inre vilja att samarbeta med varandra och oss vuxna istället för att använda mutor och belöningar. Genom kurserna skaffar Du Dig kunskap om hur Du på bästa sätt kan ge förutsättningar för barnen att utveckla en god självkänsla, självfortroende, mod, samarbetsförmåga och lär dem ta ansvar över sitt eget liv. Alla kurser och föreläsningar har inslag av Mindfulness som fungerar som ett utmärkt praktiskt komplement till Aktivt Föräldraskaps teorier.

Läs mer om "Aktivt Föräldraskap" och om de olika kurserna på: www.activeparenting.se

Jag erbjuder följande föräldrakurser:

"Det medvetna föräldraskapet" 

läs mer om kursen här...

 "Medvetna småbarnsföräldrar"  

läs mer om kursen här...

"Att förstå barns beteende"

läs mer om kursern/workshopen här...

Ett viktigt kapitel ur kursen "Det medvetna föräldraskapet" handlar om barns mål med sitt beteende. Se aktuella datum för kursen eller hör av Dig om Du vill att jag ska ordna en intressant kväll för Dig och Dina mamma/pappa vänner! Kontakta mig för offert!

Egen grupp 

Nya grupper kan köras igång efter Ditt önskemål. Samla ihop minst 10 föräldrar och jag håller en föräldrakurs för Er för förmånligt pris. Kontakta mig för mer info och offert!

Arbetsgivare

Vårt välbefinnande har stor betydelse för hur vi presterar i vårt arbete. Mår vi bra hemma, mår vi också bra på jobbet, det är bevisat! Därför satsar många företag på att ge föräldrar stöd genom sådana utbildningar. Ta reda på hur det står till på arbetsplats. Jag kommer gärna till Din arbetsplats och föreläser eller håller kurser. Kontakta mig för offert!

Personligt stöd i föräldraskap

För Dig som vill utvecklas i Ditt föräldraskap men inte vill gå i en grupp erbjuder jag personlig vägledning. Jag utgår ifrån programmet Aktivt Föräldraskap  men anpassar stödet utifrån Dina och Din familjs behov. Kontakta mig för närmare information

     
    OBS! Du kan alltid dela upp avgiften på mina kurser på tre tillfällen utan några som helst extra kostnader. Kom bara ihåg att tala om det när du anmäler! Se anmälningsvillkoren här!
     
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)